Mecenat Współpraca z Muzeum Archeologicznym

Przed przystąpieniem do robót budowlanych teren został dokładnie zbadany przez pracowników Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Wyniki badań okazały się imponujące. Odkryto ślady osadnictwa z XI wieku. To moment wskazywany w dokumentach historycznych jako początek dzisiejszej Redy. Znaleziska odkopano zaledwie kilkanaście centymetrów pod ziemią.

Odsłonięto 25 obiektów, w tym duże półziemianki o wymiarach 3,30 x 2,30 m i głębokości 0,5 m. Najcenniejszym odkryciem była ostroga żelazna zakończona kolcem stożkowym. Ostrogi tego typu nosili wojownicy konni wchodzący w skład drużyny książęcej. Cennym odkryciem był także piec garncarski, służący do wypalania naczyń. W pozostałych punktach odkryto fragmenty naczyń kuchennych. Odkopano także elementy wrzeciona, co potwierdziło fakt, że tkactwo na tym terenie było bardzo rozpowszechnione. 

Specjalnie przygotowana przez SEMEKO ekspozycja efektów badań archeologów dostępna jest na osiedlu Przy Młynie w Redzie. Wkomponowana w architekturę osiedla nietypowa wystawa prezentuje w przestronnych gablotach repliki wybranych znalezisk. Tablice zawierają szczegółowe informacje o wykopaliskach oraz ich historycznym znaczeniu. Na osiedlu Przy Młynie dostępna jest także makieta grodziska z podgrodziem.

Program archeologiczny SEMEKO prowadzony jest we współpracy z Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.