• SEMEKO
  • >
  • Firma
  • >
  • Relacje inwestorskie

SEMEKO Grupa Inwestycyjna S.A.

81-313 Gdynia, ul. Tatrzańska 10

NIP: 586-20-65-508,
Zarejestrowana pod nr KRS 0000511385
w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy KRS.

Wysokość kapitału zakładowego

 - 13.190.732 PLN  

Wysokość kapitału wpłaconego

 - 13.190.732 PLN

 

Komunikaty spółek zależnych Semeko Grupa Inwestycyjna SA w Gdyni w zakresie przewidzianym ustawą z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach:

SEMEKO Aquatower spółka z o. o. w Gdyni:

- brak komunikatów

SEMEKO Budownictwo spółka z o. o. w Gdyni:

- brak komunikatów

Semeko Alvarium spółka z o.o. w Gdyni:

- brak komunikatów

Semeko Park SA w Gdyni:

- brak komunikatów