W branży budowlanej mówi się, że deweloperów jest wielu, ale SEMEKO tylko jedno. To po prostu firma inna niż wszystkie.

Tworzymy przyjazne warunki pracy dla naszej kadry, indywidualnie wspieramy rozwój zawodowy każdego pracownika, doceniamy prywatne pasje. Dostrzegamy zaangażowanie ludzi, którzy swoją pracą budują sukces SEMEKO.

Dlatego nasze doświadczenie poparte jest umiejętnościami zespołu wysoko wykwalifikowanych specjalistów. W SEMEKO zatrudnieni są pracownicy budowlani, konstruktorzy, inżynierowie, architekci, projektanci wnętrz, doświadczeni handlowcy i menadżerowie. Tworzymy zespół, który potrafi i lubi ze sobą współpracować.

Dołącz do nas!

Wyślij formularz zgłoszenia aplikacyjnego.

Praca w biurze Praca na budowie

 

 

INFORMACJA DLA BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych osób biorących udział w rekrutacji jest Semeko Grupa Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000511385, NIP 586-20-65-508, REGON 192039912.
 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – tj. zgoda osoby uczestniczącej w rekrutacji.
 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Dane osobowe będą przetwarzane w procesie rekrutacji na stanowisko pracy określone ogłoszeniem lub przyszłych okresów rekrutacyjnych (w przypadku wyrażenia na to zgody).
 

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą jedynie przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu i usuwane po zakończeniu rekrutacji.
 

W przypadku jednak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych także dla celów przyszłych rekrutacji – do czasu cofnięcia zgody.
 

UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Zgodę można w dowolnej chwili cofnąć, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia udział w procesie rekrutacji.
 

Biorący udział w procesie rekrutacji mają prawo:

  • - dostępu do swoich danych osobowych,
  • - żądania ich sprostowania,
  • - żądania ich usunięcia,  
  • - żądania ograniczenia przetwarzania,
  • - sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  • - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.