SEMEKO Grupa Inwestycyjna S.A.

81-313 Gdynia, ul. Tatrzańska 10

NIP: 586-20-65-508,
Zarejestrowana pod nr KRS 0000511385
w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy KRS.

Wysokość kapitału zakładowego  - 13.190.732 PLN

Tel. +48 (58) 661 90 55
Tel./Fax +48 (58) 620 53 13
e-mail: info@semeko.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.

Biuro sprzedaży w Gdyni:

81-313 Gdynia, ul. Tatrzańska 10, tel (58) 661 90 55
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.

 

Aleksandra Bieniek: aleksandra.bieniek@semeko.pl, tel. 697 111 250
Magdalena Malska: magdalena.malska@semeko.pl, tel. 693 747 550
Iwona Lipka: iwona.lipka@semeko.pl, tel. 663 747 570
Krzysztof Stefańczyk: krzysztof.stefanczyk@semeko.pl, tel. 697 747 090

Biuro sprzedaży w Redzie:

84-240 Reda, ul. Morska 7C (budynek Aquatower)


tel. (58) 740 60 40, e-mail: semeko.biuro.reda@semeko.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00
oraz  w sobotę 10:00 - 15:00

Martyna Mazur:  martyna.mazur@semeko.pl tel. kom. 885 309 333
Kinga Stefańczyk: kinga.stefanczyk@semeko.pl tel. kom. 781 350 700

 

 

Dział uzgodnień aranżacyjnych:

Agata Jewstafiew
Aleksandra Piotrowska
Magdalena Bławat 
Justyna Sokołowska

 aranzacje@semeko.pl

 

Reklamacje:

reklamacje@semeko.pl

Marketing:

Agnieszka Knoff: agnieszka.knoff@semeko.pl

 

Księgowość:
 

ksiegowosc.grupa@semeko.pl
 

Zakup gruntów:


zakup.grunty@semeko.pl

DOJAZD
Dojazd do siedziby Semeko jest możliwy od ul. Wolności (zobacz mapkę) - na wysokości dworca PKP Gdynia Główna.