Kredyty Dokumenty

Poniżej standardowe dokumenty konieczne do złożenia wniosku kredytowego. W trakcie analizy kredytowej bank może poprosić o dodatkowe dokumenty.

Dokumenty ogólne wymagane przez banki od wszystkich kredytobiorców:
 
 • dowód osobisty + drugi dokument ze zdjęciem
 • wyciągi z konta ROR z 3 ostatnich pełnych miesięcy (pełne wydruki internetowe lub miesięczne wydruki przysyłane przez Bank) opcjonalnie wydruki z 6 lub 12 miesięcy

Dodatkowo dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę:
 
 • zaświadczenia o zarobkach – na drukach bankowych
 • dla osób zatrudnionych na czas określony: bieżąca i poprzednia umowa o pracę oraz promesa dalszego zatrudnienia (opcjonalnie)
   
Dodatkowo dla osób za trudnionych na podstawie umów o dzieło/zlecenie:
 
 • umowy o dzieło/zlecenia z ostatnich 12 miesięcy oraz rachunki do tych umów jeśli są
 • PIT z potwierdzeniem nadania za rok poprzedni (opcjonalnie)
   
Dodatkowo dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą:
 
 • dokumenty rejestracyjne firmy (Wpis do ewidencji)
 • pełne wyciągi z konta firmowego z 3 lu 6 ostatnich miesięcy (opcjonalnie)
 • PIT za ostatni rozliczony rok z potwierdzeniem nadania
 • KPiR narastająco za miesiące roku bieżącego oraz za ostatni rozliczony miesiąc szczegółowo (opcjonalnie)
 • ewidencja przychodów (opcjonalnie)
 • zaśw. z ZUS-u i US o niezaleganiu (można dostarczyć po decyzji kredytowej)
   
Dodatkowo dla osób zatrudnionych na podstawie kontraktów i marynarzy:
 
 • Książeczka żeglarska,  paymeanty z ostatnich miesięcy, wyciągi z konta z ostatnich 3 lub 12 miesięcy, umowy/kontrakty z 12 ostatnich miesięcy, zaświadczenie od armatora z wyszczególnieniem dochodów i zamusztrowań w okresie ostatnich 12 miesięcy (opcjonalnie)

Dodatkowo dla osób pracujących poza granicami kraju:
 
 • pozwolenie na pracę – jeśli dotyczy
 • rozliczenie roczne – odpowiednik PITu
   
Dodatkowo dla osób posiadających stałą emeryturę lub rentę:
 
 • decyzja o przyznaniu emerytury/renty i ostatnia waloryzacja